Naturbruk

Naturbruk er et godt studiealternativ enten du sikter mot å bli naturforvalter, bonde, skogsarbeider eller hestefaglært – eller dersom du rett og slett ønsker å gjøre noe gøy og annerledes på veien til studiekompetanse.

Vg1 Naturbruk

Som naturbrukelev hos oss kan du velge mellom fordypning i hest eller jakt og fiske og friluftsliv. For alle fagene ligger forholdene spesielt godt til rette her på Bygland og mulighetene er mange når du skal gå videre etter første året.

Vg2 Skogbruk

Etter et år på Vg1 naturbruk kan du velge Vg2 Skogbruk på KVS-Bygland. Også dette er et praktisk studie der du får være mye ute i naturen. På KVS-Bygland bruker vi faktisk en større andel av undervisningstiden ute i
skogen enn det som er vanlig andre steder. Mye av tiden går med på hogstfeltet der vi gir opplæring i felling av trær med motorsag og opplæring på traktor m/vinsj og lassbærer. Vi har også en helt ny simulator hvor elevene får mange timer i Hogstmaskin.
Etter dette året er det mulig å gå videre som lærling i skogbruket (2 år), eller ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vg2 Hest- og dyrefag

Å gå vg2 heste- og hovslagerfag innebærer en hverdag med hovedvekt på hest. Faget programfag innebærer undervisning i fagene; hest og hestehold, Stalldrift og aktiviteter med hest.
Mulighetene etter vg2 Heste- og dyrefag er store. Man kan velge å gå 2 år i lære i enten hestefaget eller hovslagerfaget, eller ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vg3 Studieforberedende
innen naturbruk

Ved å ta Vg3 studieforberedende innen naturbruk får du generell studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet.
Der kan du studere nesten hva som helst.
Elever som går naturbruk ved KVS-Bygland kan bli bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, sosionomer, driver hestesenter, og mye mye mer.

Send message via your Messenger App